+421 915 448 040
·
advokat@advokatpeli.sk
·
Pon - Pia 08:00-16:00
OBHAJCA NONSTOP
Pôsobíme na území

Potrebujete pomoc advokáta?

Naša advokátska kancelária pôsobí na trhu právnych služieb od roku 2003 so skúsenosťami vo viacerých právnych odvetviach. Sídlo advokátskej kancelárie sa nachádza v meste Považská Bystrica pre územie Slovenskej republiky a v meste Urehský Brod pre územie Českej republiky.

Mgr. Marcel Péli LL.M, advokát

Právna podpora pre každého

Oblasti právnej praxe

Trestné právo

Obhajoba obvineného v trestnom konaní, spísanie návrhu na podmienečné prespustenie z výkonu trestu, kvalifikované spísanie trestného oznámenia

Rodinné právo

Spísanie návrhu o rozvod manželstva, vyporiadanie BSM, úprava styku k maloletým deťom na čas po rozvode, vyživovacia povinnosť, určenie otcovstva

Občianske právo

Spísanie a právna analýza zmlúv – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, spísanie závetu, riešenie sporov v oblasti majetku

Obchodné právo

Obchodné zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, návrh a analýza zmlúv, náhrada škody, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie pred súdom

Korporátne právo

Zakladanie obchodných spoločností, návrhy spoločenských zmlúv, zmeny v obchodnom registri, ohlasovanie živností, zvolanie a vedenie valného zhromaždenia

Vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vymáhanie pohľadávok prostredníctvom súdov. Kúpa, predaj, postúpenie, započítanie pohľadávok, exekúcie

Právo nehnuteľností

Poskytovanie právnych služieb pri vklade vlastníckych práv do katastra nehnuteľností, zriadenie vecného bremena, zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku

Pracovné právo

Riešenie pracovnoprávnych sporov, vznikajúcich počas pracovného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ochrana zamestnanca

Súdne spory

Právna analýza prípadu, vyhodnotenie aktuálnej pozície klienta, spísanie návrhov, žalôb, podanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov

Poskytneme vám komplexné právne služby

Advokátska kancelária Péli: Prečo si vybrať práve nás?

Klientova dôvera v advokátove schopnosti je najcennejšou pridanou hodnotou. Za kvalitu služieb ručí advokát svojím menom, majetkom i samotnou advokátskou licenciou. Bez spokojných klientov niet úspešného advokáta.

Dlhodobo spolupracujeme s inými advokátskymi kanceláriami, exekútorskými úradmi, notármi, odborníkmi z ekonómie, správcami konkurzných podstát, prípadne inými odborníkmi podľa požiadaviek klienta.

0+
rokov skúseností
0+
trestných konaní
0+
vyriešených prípadov
0%
návratnosť klientov

Prvá konzultácia

Legislatíva Slovenskej republiky je rozsiahla a môže Vám spôsobiť značné komplikácie v bežnom živote. Pomôžeme Vám.

  Kto sme

  • Marcel Péli Advokát

   Mgr. Marcel Péli LL.M

   Advokát
  • Marcel Péli ML Koncipient

   Mgr. Marcel Péli ml.

   Koncipient
  • JUDr. Vladimír Wirgha

   Partner
  • Mária Stenchláková

   Mária Stenchláková

   Právny asistent
  Môžete sa na nás spoľahnúť

  Na hodnotách nám záleží

  Naša advokátska kancelária si zakladá na princípoch empatie, spoľahlivosti a profesionality. Empatia je dôležitá preto, aby ste sa nám zdôverili, detailne vysvetlili všetky Vaše problémy a aby sme Vám mohli navrhnúť najlepšie možné riešenie Vášho problému. 

  Spoľahlivosť sa prejavuje v tom, že do našej práce dávame všetky skúseností a vedomosti ktorými disponujeme. Profesionálny prístup budete vidieť v našej pripravenosti na všetky pojednávania, ale i na naše osobné stretnutia.

  Profesionalita a flexibilita

  Praxou nadobudnuté skúsenosti a odborné vedomosti cielime na potreby svojich klientov a ich efektívne vybavenie.

  Obojstranná dôvera a diskrétnosť

  Vysokú úroveň lojality voči našim klientom zaručujeme aj bez ohľadu na existenciu zákonnom uloženej povinnosti.

  Starostlivosť a skúsenosti

  Náš vzťah ku klientom je založený najmä na vzájomnej dôvere vykonávajúc všetky zákonné opatrenia k spokojnosti klienta.