+421 915 448 040
·
advokat@advokatpeli.sk
·
Pon - Pia 08:00-16:00
OBHAJCA NONSTOP
Pôsobíme na území

Korporátne právo

Komplexné právne poradenstvo
Korporátne právo | Mgr. Marcel Péli, LL.M.

Korporátne právo

Naším cieľom je priniesť klientovi komplexné informácie tak, aby mohol rozvíjať svoje obchodné aktivity v optimálnom podnikateľskom prostredí a zároveň zabezpečiť jeho právne záležitosti s ohľadom na daňové a administratívne zaťaženie. Práve preto je tu korporátne právo a naše právne služby v tejto oblasti. 

V oblasti korporátneho práva pre vás zabezpečíme založenie obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť). Pomôžeme Vám uskutočniť všetky korporátne zmeny (zmena obchodného mena, sídla, zmeny predmetov podnikania, zmena konateľa, predstavenstva, spoločníka, prevod obchodných podielov, zvýšenie a zníženie základného imania, zápis záložného práva k obchodnému podielu a iné zmeny spoločenskej zmluvy príp. stanov).

Zabezpečíme tiež zrušenie obchodných spoločností s likvidáciou alebo bez likvidácie (zlúčenie, splynutie rozdelenie spoločností) príp. zmenu právnej formy na iný typ obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Korporátne právo | Mgr. Marcel Péli, LL.M.

Najčastejšie využívané právne služby

1. Založenie s.r.o.

Založenie môže byť náročný a zdĺhavý proces. Cieľom našej kancelárie je Vám založenie vlastnej spoločnosti v maximálne možnej miere uľahčiť.

2. Zmena v obchodnom registri

Zápisom zmien vo vašej spoločnosti cez nás získate komfort, vyhnete sa byrokracii a ušetríte 50 % na súdnych poplatkoch.

3. Ohlásenie živnosti

Ponúkame právne služby pri ohlasovaní živností fyzickým osobám, ktoré majú záujem začať podnikať na základe živnostenského oprávnenia alebo osobám, ktoré už živnostenské oprávnenie majú.

4. Zvolanie valného zhromaždenia

Poskytujeme službu, ktorá spočíva v usporiadaní valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti od zaslania pozvánok až po vypracovanie zápisnice.

Prečo si založiť firmu cez našu advokátsku kanceláriu?

Advokátska kancelária Marcel Péli LL.M. v oblasti korporátneho poradenstva osobitne citlivo vníma nevyhnutnosť vysokého stupňa vzájomnej dôvery a kvality vzťahu právneho poradcu a klienta. Vynakladáme preto maximálne úsilie na budovaní dlhodobých a pevných klientských vzťahov. Bude nám cťou stať sa pri Vašom podnikaní a rozhodovaní nielen erudovaným právnym poradcom, ale aj prirodzeným, stabilným a blízkym partnerom.

Nič neriskujete

Ako advokátska kancelária máme na poskytovanie právnych služieb licenciu. Neriskujete tak prípadné zamietnutia podaní.

Ušetríte na poplatkoch

Pri založení s.r.o. cez nás ušetríte vďaka elektronickému podaniu a elektronickému podpisu na poplatkoch spojených s ORSR.

Pomoc aj na diaľku

Aj keď preferujeme osobné stretnutia, vieme poskytnúť väčšinu služieb s využitím moderných technológií aj na diaľku.

Pomôžeme vám!

Ak potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať. Ozveme sa vám späť do
1 pracovného dňa. V prípade, že máte naliehavý problém, zavolajte nám.

Kontaktujte nás:
+421 915 448 040

peli.marcel@slovanet.skPon – pia 09:00-17:00

Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi

Máte záujem o túto službu?

Dohodnite si s nami stretnutie: +421 915 448 040

peli.marcel@slovanet.sk
·  Pon – pia 9:00 – 17:00

Naša spolupráca

 • Marcel Péli Advokát

  Mgr. Marcel Péli LL.M

  Advokát
 • Marcel Péli ML Koncipient

  Mgr. Marcel Péli ml.

  Koncipient
 • JUDr. Vladimír Wirgha

  Partner
 • Mária Stenchláková

  Mária Stenchláková

  Právny asistent