+421 915 448 040
·
advokat@advokatpeli.sk
·
Pon - Pia 08:00-16:00
OBHAJCA NONSTOP
Pôsobíme na území

Obchodné právo

Komplexné právne poradenstvo
Obchodné právo | Mgr. Marcel Péli, LL.M.

Obchodné právo

Komplexný právny servis pre podnikateľské subjekty, od založenia obchodnej spoločnosti, cez vykonanie zmien v obchodnom registri až po vymáhanie pohľadávok a zastupovanie v obchodných sporoch. Všetky tieto služby poskytujeme v rozsiahlej oblasti práva s názvom obchodné právo.

Pomáhame podnikateľom zorientovať sa v obchodnom práve. Pri poskytovaní právnych služieb máme na zreteli v prvom rade záujem klienta, pričom berieme ohľad aj na oblasť jeho podnikania a predchádzanie možným rizikám. Klient u nás získa právne riešenie jeho problému a môže sa plne sústrediť na svoje podnikanie.

Pri vymáhaní pohľadávok uskutočňujeme všetky potrebné kroky na zabezpečenie čo najväčšej možnej miery vymožiteľnosti Vašej pohľadávky. Naše postupy sú efektívne, navrhované jednotlivo pre každý konkrétny prípad. Špecializujeme sa aj na služby v rámci korporátneho práva.

V oblasti obchodného práva poskytujeme pre klientov najmä tieto právne služby:

 • spisovanie a analýza zmlúv – kúpna zmluva, zmluva o predaji podniku, leasingová zmluva, zmluva o úvere, licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o kontrolnej činnosti, zasielateľská zmluva, zmluva o preprave veci, zmluva o nájme dopravného prostriedku, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o tichom spoločenstve a ďalšie
 • nekalá súťaž
 • náhrada škody
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie pred súdom

Obchodné právo: Benefity našej spolupráce

Obchodné právo je komplexné. My však svojim klientom právnu problematiku dôkladne a ľudsky vysvetlíme. Následne odporučíme, aké sú vhodné zákonné prostriedky pre dosiahnutie ochrany práv klienta. Napriek tomu vždy dávame do pozornosti možnosť mimosúdne sa dohodnúť, čo dokáže klientovi ušetriť na súdnych poplatkoch a trovách konania. Od svojich klientov však očakávame absolútnu dôveru, keďže vzťah advokáta a klienta je podriadený povinnosti mlčanlivosti.

Poznáme sa

Dôkladne poznáme Vašu zakladateľskú listinu, zmluvy a tiež povinnosti, ktoré Vám z nich vyplývajú.

Komplexný servis

Vieme Vám poskytnúť pomoc pri tvorbe pracovných zmlúv ale ako aj pomoc pri platných výpovediach zamestnancov.

Sme poistení

V prípade nášho pochybenia, ktoré by ovplyvnilo výsledok daného konania, znášame finančnú škodu my.

Pomôžeme vám!

Ak potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať. Ozveme sa vám späť do
1 pracovného dňa. V prípade, že máte naliehavý problém, zavolajte nám.

Kontaktujte nás:
+421 915 448 040

peli.marcel@slovanet.skPon – pia 09:00-17:00

Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi

Máte záujem o túto službu?

Dohodnite si s nami stretnutie: +421 915 448 040

peli.marcel@slovanet.sk
·  Pon – pia 9:00 – 17:00

Naša spolupráca

 • Marcel Péli Advokát

  Mgr. Marcel Péli LL.M

  Advokát
 • Marcel Péli ML Koncipient

  Mgr. Marcel Péli ml.

  Koncipient
 • JUDr. Vladimír Wirgha

  Partner
 • Mária Stenchláková

  Mária Stenchláková

  Právny asistent