+421 915 448 040
·
advokat@advokatpeli.sk
·
Pon - Pia 08:00-16:00
OBHAJCA NONSTOP
Pôsobíme na území

Pracovné právo

Komplexné právne poradenstvo
pracovne pravo

Pracovné právo

Pracovné právo je odvetie práva, ktoré upravuje vzťahy medzi ľudmi pri uskutočňovaní ľudskej práce. Ide teda o vzťahy vznikajúce v pracovno-právnom vzťahu medzi podnikateľom ako zamestnávateľom na jednej strane a zamestnancom na strane druhej. 

V advokátskej kancelárii sa najčastejšie zameriavame na posudzovanie, prípadne vypracovanie pracovných zmlúv. Pri poskytovaní právnych služieb v oblasti pracovného práva máme na zreteli v prvom rade ochranu slabšej strany – zamestnanca, avšak berieme ohľad aj na potreby zamestnávateľa a jeho ochranu pred prípadným zneužívaním práva zo strany zamestnancov.

Spory vznikajúce v oblasti pracovného práva sa najčastejšie týkajú neplatnej výpovede, nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru, náhrady škody, ale aj trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného. 

V oblasti pracovného práva poskytujeme pre klientov najmä tieto právne služby:

 • posudzovanie pracovnej zmluvy
 • ochrana slabšej strany - zamestnanca
 • konzultácia v oblasti práv a povinností zamestnávateľa
 • konzultácia v oblasti práv a povinností zamestnanca
 • ochrana voči svojvoľnému prepúšťaniu a diskriminácii
 • ochrana práva na odmenu za vykonanú prácu
 • ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, okamžité zrušenie pracovného pomeru, ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote, ukončenie pracovného pomeru dohodou

Pracovné právo: Benefity našej spolupráce

Právnu problematiku týkajúcu sa pracovného práva sa snažíme – najmä v prípade slabšej strany, zamestnanca –  vždy vysvetliť čo najjednoduchšie tak, aby dokázal pochopiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy.  V prípade zamestnávateľa dbáme najmä na rešpektovanie jeho povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy týkajúcich sa zamestnanca. Pri ukončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa dbáme na to, aby bola táto výpoveď vždy platná so zachovaním všetkých právnych náležitostí tak, aby sa v budúcnosti zamestnávateľ vyhol sporu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. 

Ochrana slabšej strany

Naša advokátska kancelária plne rešpektuje potrebu ochrany slabšej strany - zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch.

Platná výpoveď

Pre potreby klienta - zamestnávateľa zabezpečíme komplexný právny servis tak, aby sa vyhol prípadnému sporu so zamestnancom.

Nevyplatenie mzdy

V prípade, ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu, zabezpečujeme vymáhanie tejto pohľadávky.

Pomôžeme vám!

Ak potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať. Ozveme sa vám späť do
1 pracovného dňa. V prípade, že máte naliehavý problém, zavolajte nám.

Kontaktujte nás:
+421 915 448 040

peli.marcel@slovanet.skPon – pia 09:00-17:00

Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi

Máte záujem o túto službu?

Dohodnite si s nami stretnutie: +421 915 448 040

peli.marcel@slovanet.sk
·  Pon – pia 9:00-17:00

Naša spolupráca

 • Marcel Péli Advokát

  Mgr. Marcel Péli LL.M

  Advokát
 • Marcel Péli ML Koncipient

  Mgr. Marcel Péli ml.

  Koncipient
 • JUDr. Vladimír Wirgha

  Partner
 • Mária Stenchláková

  Mária Stenchláková

  Právny asistent