+421 915 448 040
·
advokat@advokatpeli.sk
·
Pon - Pia 08:00-16:00
OBHAJCA NONSTOP
Pôsobíme na území

Vymáhanie pohľadávok

Komplexné právne poradenstvo
Vymáhanie pohľadávok | Mgr. Marcel Péli, LL.M.

Vymáhanie pohľadávok

Poskytujeme komplexné služby zamerané na vymáhanie pohľadávok každého druhu, bez ohľadu na ich výšku. Nie je pritom rozhodujúce, aký subjekt reprezentuje stranu veriteľa alebo dlžníka. Vymáhanie pohľadávok uskutočňujeme súdnou aj mimosúdnou cestou.

Pri vymáhaní pohľadávok je vysoká znalosť právnych predpisov a judikatúry viac ako potrebná a pre každého veriteľa by mala byť prioritou. Uprednostňujeme pritom mimosúdne vymáhanie pohľadávok.

V prípade, ak je mimosúdne vymáhanie pohľadávok neúspešné, dlh vymáhame prostredníctvom súdu prípadne v rozhodcovskom konaní.  

Ponúkame vymáhanie pohľadávok v širokej škále oblastí, napríklad pohľadávky vzniknuté zmluvou o pôžičke, uznaním dlhu, nezaplatenou faktúrou a iné. 

Vymáhanie pohľadávok | Mgr. Marcel Péli, LL.M.

Vymáhanie pohľadávok - postup:

1. Kontrola a analýza

Odborne posúdime, či je Vaša pohľadávka oprávnená na vymáhanie a následná príprava dokumentácie potrebnej na ďaľší postup v procese vymáhania.

2. Predžalobná výzva

Prvým krokom v prípade vymahánia pohľadávky je zaslanie prežalobnej výzvy dlžníkovi v ktorej je dlžník vyzvaný na splatenie dlhu.

3. Žaloba

Ak dlžník nesplní svojn dlh riadne a včas na základe predžalobnej výzvy, následne vymáhame dlh v mene klienta prostredníctvom súdneho konania.

4. Exekúcia

Ak dlžník nesplní svoj dlh riadne a včas na základe právoplatného rozhodnutia súdu nastupuje vymáhanie pohľadávky v exekučnom konaní prostredníctvom exekútora. 

Vymáhanie pohľadávok: Aké podklady potrebujeme?

Všetky starosti a problémy s vymáhaním pohľadávok nechajte na nás. Budeme potrebovať iba doklady preukazujúce existenciu pohľadávky. Pri vymáhaní pohľadávok pracujeme s podkladmi, ktoré dosvedčujú existenciu pohľadávky. Sú to napríklad zmluvy, faktúry, dodacie listy, uznania dlhu a iné. Z týchto dokumentov musí byť zrejmé, aký tovar, služba alebo aká suma peňazí bola poskytnutá a koľko má dlžník vám ako veriteľovi zaplatiť.

Zmluvy, faktúry

Zmluva o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy, faktúry a vymáhanie faktúr

Objednávky

Dodacie listy alebo doklady o prevzatí tovaru, objednávky, vrátenie bezdôvodného obohatenia

Korešpodencia a iné

Korešpondencia (aj mailová) medzi dlžníkom a veriteľom a iné doklady súvisiace s pohľadávkou

Pomôžeme vám!

Ak potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať. Ozveme sa vám späť do
1 pracovného dňa. V prípade, že máte naliehavý problém, zavolajte nám.

Kontaktujte nás:
+421 915 448 040

peli.marcel@slovanet.skPon – pia 09:00-17:00

Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi

Máte záujem o túto službu?

Dohodnite si s nami stretnutie: +421 915 448 040

peli.marcel@slovanet.sk
·  Pon – pia 9:00-17:00

Naša spolupráca

 • Marcel Péli Advokát

  Mgr. Marcel Péli LL.M

  Advokát
 • Marcel Péli ML Koncipient

  Mgr. Marcel Péli ml.

  Koncipient
 • JUDr. Vladimír Wirgha

  Partner
 • Mária Stenchláková

  Mária Stenchláková

  Právny asistent