+421 915 448 040
·
advokat@advokatpeli.sk
·
Pon - Pia 08:00-16:00
OBHAJCA NONSTOP
Pôsobíme na území

Trestné právo

Komplexné právne poradenstvo
Trestné právo | Mgr. Marcel Péli, LL.M.

Trestné právo

Poskytujeme právne služby so špecializáciou na trestné právo, v rámci ktorých vykonávame obhajobu klientov – obvinených pre akýkoľvek trestný čin, ako aj poškodených akýmkoľvek trestným činom – pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo všetkých fázach trestného konania ako aj v konaní pred súdom.

Právne služby zamerané na trestné právo poskytujeme svojim klientom už pri vykonávaní neodkladných a neopakovateľných úkonov pred začatím trestného stíhania. Zastupujeme fyzické a právnické osoby počas prípravného konania, vykonávame obhajobu obvinených či obžalovaných na hlavnom pojednávaní, vrátane väzobných vecí a poskytovania záruk nahrádzajúcich väzbu.

Zameriavame sa tiež na pomoc obetiam trestných činov a zastupovaniu poškodených pri uplatňovaní náhrady škody v adhéznom konaní.

V oblasti trestného práva poskytujeme pre klientov najmä tieto právne služby:

 • zastupovanie obvineného a obžalovaného obhajcom v trestnom konaní
 • žiadosť o zahladenie odsúdenia
 • podanie trestného oznámenia
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • uplatňovanie škody (v adhéznom konaní)
 • právne konzultácie a poradenstvo
 • podávania sťažností proti jednotlivým uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní, ako i vypracovanie iných potrebných písomných úkonov v trestnom konaní
 • konzultácia s klientom v ÚVTOS

Trestné právo: Benefity našej spolupráce

Klientom poskytujeme poradenstvo v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu. V prípade poškodených vystupujeme ako splnomocnenec, zástupca poškodeného. Nie je našou úlohou a ani snahou súdiť klienta, ktorý je obvinený ale je našou úlohou aby sme zabezpečili jeho právo na spravodlivý proces. Čo sa týka trestného konania disponujeme skúsenosťami z oblastí rozhodovania súdov o vine a treste a preto dokážeme po zhodnotení poľahčujúcich a priťažujúcich okolností zvoliť najlepší možný postup v prospech nášho klienta. 

Príprava obhajoby

Pripravíme plán obhajoby a stratégiu v prospech obvineného. Skutočnosť, že je osoba obvinená ešte neznamená, že je táto osoba vinná.

Obhajoba na súde

Obhajoba prebieha v prospech obvineného počas prípravného konania ako aj počas následného trestného konania pred súdom.

Právne služby online

Nemáte čas? Naše právne služby v oblasti trestného práva môžete využiť aj z pohodlia svojho domova či kancelárie.

Pomôžeme vám!

Ak potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať. Ozveme sa vám späť do
1 pracovného dňa. V prípade, že máte naliehavý problém, zavolajte nám.

Kontaktujte nás:
+421 915 448 040

peli.marcel@slovanet.skPon – pia 09:00-17:00

Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi

Máte záujem o túto službu?

Dohodnite si s nami stretnutie: +421 915 448 040

peli.marcel@slovanet.sk
·  Pon – Pia 09:00-17:00

Naša spolupráca

 • Marcel Péli Advokát

  Mgr. Marcel Péli LL.M

  Advokát
 • Marcel Péli ML Koncipient

  Mgr. Marcel Péli ml.

  Koncipient
 • JUDr. Vladimír Wirgha

  Partner
 • Mária Stenchláková

  Mária Stenchláková

  Právny asistent